DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖMS

Lanksti kainoraščių ir nuolaidų sistema.
Valiutinė apskaita.
Užsakymų formavimas.
Įvairiapusiška pardavimų analizė.
Pirkėjų skolų sekimas su galimybe tikrinti, ar neviršytas leistinas kreditas.
Duomenų mainai tarp filialų.

MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖMS

Prekybos salės su įvairių tipų kasos aparatais, sujungtais su kompiuteriu, aptarnavimas.
Automatinis duomenų iš kasos aparatų, duomenų kaupiklių įvedimas ir parduotų prekių nurašymas pagal šiuos duomenis.
Pardavimų apskaita pagal inventorizacijos duomenis.
Kompiuterizuota pardavėjo darbo vieta.

PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮMONĖMS

Sąskaitų formavimas pagal sutartis su paslaugų gavėjais.
Suteiktų paslaugų analizė

STATYBOS AR REMONTO DARBUS ATLIEKANČIOMS ĮMONĖMS

Statybos objekte ar remontui sunaudotų medžiagų apskaita.
Objekto balansas, pelno (nuostolio) ataskaita.
Vykdytojui perduotų medžiagų apskaita.
Atliktų darbų suvestinės pagal vykdytojus.
Paskyrų vedimas darbo užmokesčiui skaičiuoti.

KOMPLEKTAVIMO - SURINKIMO DARBUS ATLIEKANČIOMS ĮMONĖMS

Komplekto sudėties aprašymas, sudarant technologines korteles.
Gaminio kainos apskaičiavimas pagal komponentų kainas.
Sunaudotų komponentų nurašymas gaminio pardavimo metu.
Gamintų serijinių numerių sekimas.

RESTORANAMS, KAVINĖMS

Gaminio, pusgaminio sudėties aprašymas, sudarant kelių lygių technologines korteles.
Periodinis gaminiams sunaudotų žaliavų nurašymas pagal parduotų gaminių kiekį.
Išankstinis gaminio savikainos įvertinimas paskutinėmis žaliavų pirkinio kainomis ir tikslios savikainos skaičiavimas FIFO metodu.

PIENO SUPIRKIMO ĮMONĖMS

Galimybė įvesti duomenis apie superkamą pieną: pristatytą kiekį, riebumą, baltymus.
Galimybė atskirti pieno tiekėjus, kuriems taikomas kompensacinis PVM tarifas.
Galimybė pasirinktuose pajamavimo dokumentuose užpajamuotam pienui įvesti apmokėjimą už pieno tyrimus.
Mokėjimo žiniaraščio už pristatytą pieną, priedo prie PVM deklaracijos (FR0337) formavimas.

MAŽOMS IR VIDUTINIO DYDŽIO GAMYBOS ĮMONĖMS

Gaminio sudėties aprašymas, sudarant technologines korteles.
Galimybė technologinėje kortelėje žaliavų sunaudojimą aprašyti parametrų išraiška.
Gaminio kainos skaičiavimas pagal aprašytus gaminio parametrus.
Tiesioginių (žaliavų ir darbų) gamybos išlaidų skaičiavimas, remiantis duomenimis technologinėse kortelėse.
Žaliavų, sunaudotų gaminiams pagaminti, nurašymas.
Gaminių savikainos skaičiavimas, įvertinant tiesiogines ir periodiškai apskaitomas pridėtines gamybos išlaidas.
Komponento panaudojimo gaminiuose sekimas ir galimybė komponentą pakeisti kitu.
Gamybos aktai, gaminių ir sunaudotų žaliavų suvestinės.
Užsakymų žaliavoms tiekti formavimas.

NESTANDARTINIUS GAMINIUS GAMINANČIOMS ĮMONĖMS

Gaminio sudėties aprašymas technologinės kortelės Šablonu.
Gaminio savikainos skaičiavimas, įvertinant tiesiogines ir periodiškai apskaitomas pridėtines gamybos išlaidas.

ĮMONĖMS SU KELIŲ RŪŠIŲ VEIKLA

Galimybė ūkines operacijas priskirti konkrečiai veiklos rūšiai, projektui.
Didžioji knyga, balansas, pelno (nuostolio) ataskaitos pagal projektus.

AUTOSERVISO ĮMONĖMS

Kliento automobilių sąrašo sudarymas.
Paslaugų, suteiktų kliento automobiliams, sekimas.
Paslaugų kainos apskaičiavimas, įvertinant atlikimo laiko normą bei valandinį tarifą.
Galimybė kiekvienam klientui nurodyti skirtingus nuolaidos procentus suteiktoms paslaugoms bei detalėms.

AUTOTRANSPORTO ĮMONĖMS

Informacijos pateikimas pagal vilkikus ir treilerius.
Reiso ar užsakymo pelningumo skaičiavimas.

TRANSPORTO EKSPEDICINĖMS ĮMONĖMS

Krovinių vežimų, reisų, įmonės duomenų registravimas.
Reiso ir krovinio statuso formavimas, gabenimo rezultatų ir užsakymo neatitikimų fiksavimas.
Galimybė spausdinti pranešimus firmos kroviniui paimti, transporto užsakymus vežėjui, reiso ir įvykusių kontaktų su įmone ataskaitas, manifestus.
Klientų užklausimų dėl krovinio gabenimo, planuojamų krovinių, įvykusių kontaktų įvedimo galimybė.
Ryšys su apskaitos programa "Pragma".

PERVEŽIMO GELEŽINKELIAIS ĮMONĖMS

Siuntų pagal vagonus bei maršrutus sekimas.
Kainos už krovinio vežimą suskaičiavimas.
Ekspeditoriaus komisinio atlyginimo apskaičiavimas.